miercuri, 16 septembrie 2009

Raportul de activitate

Secţia de dramaturgie şi critică dramatică

Raport de activitate pe perioada 2005-2009

A fost o perioadă bogată în evenimente şi activităţi, de aceea voi încerca să le menţionez cît mai sintetic.

Voi începe cu participarea secţiei de dramaturgie la manifestările organizate în septembrie 2006, cu prilejul reuniunii de la Bucureşti a Comisiei internaţionale de teatru francofon, condusă de dl. Emile Lansman. În cadrul acestor manifestări a avut loc o întîlnire specială la Clubul Dramaturgilor. Importanţi actori bucureşteni au citit, în franceză, fragmente din piesele unor membri ai secţiei. În vederea aceluiaşi eveniment am alcătuit o Antologie care cuprinde 14 piese de autori români traduse în limba franceză. Antologia este în curs de apariţie la o editură bucureşteană. Pentru perioada următoare, dacă şi condiţiile financiare vor fi favorabile, vom încerca să realizăm şi o antologie în engleză.

Clubul Dramaturgilor, condus de Mircea Ghiţulescu (care este şi directorul revistei Drama), reuşeşte să atragă, în ultima luni a fiecărei luni, un mare număr de dramaturgi şi critici, membri ai secţiei sau viitori membri, ca şi un public fidel. De remarcat creşterea calităţii lecturilor, la care îşi dau concursul actori şi regizori cu renume din Bucureşti şi din alte oraşe.

Alte evenimente, organizate sub egida ASB sau nu, au beneficiat de participarea activă a membrilor secţiei - programul de lecturi publice al Uniunii Scriitorilor, Festivalul Comediei Româneşti (FestCO), serile de literatură şi muzică de la Muzeul Literaturii, lecturile publice organizate de dl. Paul Everac, manifestările de la Biblioteca Metropolitană sau de la Primăria sectorului 2, precum şi Festivalul Premiile Lili, pe care l-am organizat împreună cu mai mulţi colegi, festival în cadrul căruia au avut loc mai multe lecturi publice, inclusiv de texte dramatice.

Aprecierea de care se bucură membrii secţiei de dramaturgie şi critică dramatică este dovedită şi de premiile şi menţiunile obţinute la diferite concursuri. Foarte vizibilă este şi participarea unor membri ai secţiei în juriile unor manifestări teatrale importante.

În această perioadă, secţia a pierdut, din nefericire, un număr de membri, dar a cîştigat alţii, fie prin transfer de la alte secţii, fie prin primirea în Uniune a unor dramaturgi şi critici dramatici de valoare. În vederea primirii, am studiat în detaliu dosarele şi le-am avizat pentru comisia de validare, de asemenea am consiliat mai mulţi candidaţi pentru depunerea dosarelor.

Mai trebuie spus că au avut loc periodic şedinţe ale biroului secţiei, în formula completă sau restrînsă. Am menţinut permanent legătura cu membrii secţiei prin telefon sau E-mail, fie că era vorba de anunţuri legate de acordarea unor drepturi băneşti, de cotizaţii, de invitaţii la Clubul Dramaturgilor şi alte manifestări de profil sau de popularizarea unor concursuri de dramaturgie şi a altor evenimente din ţară şi din străinătate. Am participat la şedinţele conducerii ASB şi la ale Consiliului Uniunii. Trebuie, în acest context, să vorbesc despre excelenta colaborare cu colegul nostru de secţie Horia Gârbea, care, în calitatea lui de preşedinte al ASB şi membru în Comitetul director al Uniunii, a acordat un sprijin substanţial acţiunilor noastre.
.
Am susţinut, publicistic şi mediatic, evenimentele şi cărţile membrilor secţiei, am promovat imaginea lor şi a dramaturgiei româneşti în diferite medii şi ocazii, la festivaluri, lansări, momente omagiale, în ţară şi în străinătate.

Am încheiat un parteneriat cu GEOECOMAR, pentru organizarea în luna mai 2010 a unui colocviu de dramaturgie românească în Delta Dunării, la bordul vasului Istros şi pe pontonul Halmyris.

Am iniţiat BIBLIOTECA DE DRAMATURGIE. În cadrul acestui proiect, toţi dramaturgii sunt invitaţi să contribuie cu volumele lor la o bază de date pe care o dorim cît mai cuprinzătoare, cu o componentă fizică la sediul ASB şi una electronică.

Am creat, dezvoltat şi actualizat site-ul ASB, cu informaţii depre activitatea Asociaţiei şi a Uniunii, dar şi cu date de contact pentru acei scriitori care au adresă de E-mail sau/şi adresă web. Trebuie să mulţumesc doamnelor Adriana Niculae şi Gabriela Andrei pentru ajutorul pe care mi l-au dat la realizarea şi actualizarea evidenţei online.

De asemenea, am creat şi actualizat site-ul revistei Drama, care include, la rubrica „Clubul dramaturgilor”, o bază de date online cu textele pieselor citite în cadrul clubului.

Am creat un blog al ASB - „Scriitori din Bucureşti”, pentru toţi membrii ASB.

Şi, foarte recent, am lansat blogul „Dramaturgi bucureşteni”, un spaţiu de dialog între dramaturgii din Bucureşti, dar şi între dramaturgi şi public. Este locul în care autorii dramatici bucureşteni au posibilitatea de a-şi anunţa lansările şi premierele - sperăm, cît mai numeroase - şi alte evenimente, dar şi de a discuta despre teatru. Toţi membrii secţiei care au acces la Internet sunt invitaţi să participe la acest proiect. Un viitor parteneriat cu un alt blog specializat în teatru va aduce şi mai multă vizibilitate activităţii noastre.

Lucia Verona

Niciun comentariu: