vineri, 10 ianuarie 2014

Nu uitați de cotizații!

Membrii Filialei București Dramaturgie sînt rugați să achite cotizațiile pe anul în curs dar mai ales eventualele restanțe.

Restanțele trebuie neapărat achitate pînă la 1 martie 2014 sub sancțiunea decăderii din drepturile statutare!

Pe anul în curs, cotizația este de 100 de lei.
Întrucît Filiala are de achitat cote părți la cheltuielile comune ale sediului, este de dorit ca și această sumă să fie achitată cît mai urgent. 

Cotizația se poate achita zilnic între orele 10 și 14 la sediul fostei ASB (Str. N. Golescu nr. 15) sau în contul indicat în pagina web de față. Orice donație suplimentară este de asemenea binevenită.

Cu acest prilej vă rugăm să actualizați datele personale: adrese, telefoane, adrese email.


Niciun comentariu: