miercuri, 28 septembrie 2011

Cariere de execepție aniversate de dramaturgi

Marți 27 octombrie, la sediul Uniunii Scriitorilor, a avut loc o ședință festivă a Secției de Dramaturgie a Asociației Scriitorilor București. Au fost omagiați cîțiva membri, veterani ai secției, care, în ultimele luni, au împlinit vîrste venerabile și au o activitate de peste o jumătate de veac în dramaturgie, critică teatrală și în folosul breslei literare. Cei pe care Secția de Dramaturgie i-a aniversat cu acest prilej - dar s-ar cuveni ca întreaga lume literară să le poarte respectul cuvenit – au fost, în ordinea invers cronologică: Silvia Kerim, Dan Tărchilă, Paul Everac și proaspătul nonagenar Alexandru Popescu. Din păcate Paul Everac nu a putut fi prezent în persoană, din motive de sănătate, dar urările celor prezenți vor contribui, sperăm, la grabnica sa restabilire. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria regretatului critic teatral B. Elvin, pe care toți l-ar fi dorit printre aniversați, dar cu care timpul a fost din păcate nerăbdător.

Au luat cuvîntul, elogiind nu performanța longevității, ci cariera literară de excepție și energia nesecată pusă în slujba teatrului președinta Secției de Dramaturgie, Lucia Verona și președintele ASB, Horia Gârbea, membru și el al secției. Silvia Kerim, Dan Tărchilă și Alexandru Popescu au rostit cîte o emoționantă alocuțiune. Secția de dramaturgie a ASB, cea mai mică, dar și cea mai solidară, cum s-a subliniat, dintre cele șase ale Asociației, și-a sărbătorit confrații printr-o manifestare din care nu a lipsit, apoi, la obișnuitul pahar de șampanie, conturarea unor proiecte de viitor pentru stagiunea 2011-2012. Vivacitatea dramaturgilor bucureșteni a fost marcată și de faptul că unii dintre ei, directori de teatre, actori, profesori universitari de actorie nu au putut participa direct, fiind în plină activitate profesională și exprimînd doar prin mesajele lor un elogiu sărbătoriților.

Președinta secției a anunțat cu acest prilej deschiderea noii stagiuni a Clubului Dramaturgilor în ziua de 3 octombrie 2011, tot în Sala Oglinzilor cu lectura a două piese de Liviu Lucaci.