joi, 9 mai 2024

  

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Filiala București-Dramaturgie

 

 

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei București-Dramaturgie a

Uniunii Scriitorilor din România

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024 generate de vacantarea funcției de președinte al USR față de decesul dlui Nicolae Manolescu din data de 23.03.2024,  Președintele Filialei București-Dramaturgie, cu sediul în București, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei București-Dramaturgie, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 21 iunie 2024, ora 15 la adresa: sediul Uniunii Scriitorilor din România, sala de consiliu.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

 

Toți candidații la funcția de Președinte al USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 21 iunie 2024, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

 

 

Președintele Filialei București-Dramaturgie

 Lucia Verona 

luni, 19 iunie 2023


CONCURS NAȚIONAL DE DRAMATURGIE


 

Lansăm azi un concurs de dramaturgie organizat de Filiala București-Dramaturgie a USR în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române. 
Vă invit să participați și, în măsura posibilităților, să transmiteți invitația și altor dramaturgi.  

Vă doresc succes!


Filiala București-Dramaturgie Uniunea Scriitorilor din România și Muzeul Național al Literaturii Române anunță organizarea unui concurs național de dramaturgie, începând cu 20 iunie 2023, care are ca scop identificarea și promovarea pieselor românești de valoare și scurtarea drumului acestor piese către scenele teatrelor.

Concursul este deschis tuturor dramaturgilor din România, autori cu experiență sau debutanți, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor, inclusiv autorilor aparținând minorităților naționale, precum și autorilor din străinătate care scriu în limba română. Nu se acceptă dramatizări ale unor opere literare, nici rescrieri ale unor piese cunoscute.

Piesele înscrise în concurs vor fi evaluate de un juriu format din dramaturgi, critici și alți reprezentanți de prestigiu ai teatrului românesc.

Data limită de trimitere a pieselor este 15 septembrie 2023, iar ceremonia de premiere va avea loc în jurul datei de 13 noiembrie – Ziua Dramaturgiei Românești.

Vor fi acordate trei premii și, dacă este cazul, trei mențiuni. Piesele premiate vor fi publicate într-un volum. Organizatorii vor face diligențe pentru ca piesa plasată pe primul loc să fie montată pe scena unui teatru.

Regulament și detalii aici:

https://mnlr.ro/concursul-national-de-dramaturgie/

 

 

F

joi, 13 aprilie 2023

 Uniunea Scriitorilor din România

vă dorește Sărbători Pascale cu sănătate și multe bucurii!

Președintele Uniunii Scriitorilor,
Nicolae Manolescu

marți, 11 aprilie 2023

 Așteptăm texte pentru antologia Filialei. 

Teatru scurt


Stimați colegi, începem să lucrăm la antologia de teatru scurt a Filialei. Vă invităm să trimiteți o piesă scurtă, maximum 10000 de cuvinte, nu neapărat inedită, ci reprezentativă, pe adresa antologie.teatru@gmail.com pînă la 15 mai 2023. 

 

vineri, 7 aprilie 2023

Prima ședință a noului Comitet de conducere al Filialei 


Joi, 6 aprilie 2023 a avut loc prima întîlnire a Comitetului de conducere al Filialei București-Dramaturgie. S-a stabilit organizarea unui concurs național de dramaturgie (detaliile vor fi anunțate în zilele următoare). De asemenea, s-a decis publicarea primei antologii de teatru scurt (vom încerca să publicăm cîte o antologie pe an), pentru care se vor putea trimite texte (numai în format electronic) pînă la data de 15 mai 2023.

Alte subiecte discutate au fost un concurs de piese pentru copii, împreună cu Filiala București-Literatură pentru copii și tineret,  reluarea Clubului Dramaturgilor la Biblioteca Metropolitană,  un calendar pentru premiile Filialei, realizarea unui buletin informativ despre activitatea dramaturgilor români, verificarea și actualizarea datelor de contact ale membrilor Filialei de Dramaturgie.

Următoarea întîlnire a Comitetului va avea loc miercuri, 19 aprilie. 

luni, 20 martie 2023

 

Adunarea generală a Filialei București-Dramaturgie - rezultatele alegerilor din 19 martie 2023

Duminică, 19 martie 2023 a avut loc, la sediulUniunii Scriitorilor, adunarea generală de alegeri a Filialei București-Dramaturgie. 

- în urma votului, în funcția de  președinte al Filialei a fost aleasă Lucia Verona.

- ca membri ai Comitetului de Conducere al Filialei au fost aleși dramatugii Marilena Dumitrescu, Carmen Dominte, Bogdan Ion Martin și Alexandra Ares.


 

joi, 19 aprilie 2018

Rezultatul alegrilor în filială (14.04 2018)

Președintele filialei: Radu F. Alexandru

Membri în comitet: Dinu Grigorescu, Mihai Ispirescu, Olga Delia Mateescu, Lucia Verona

Durata mandatului: 5 ani