joi, 19 aprilie 2018

Rezultatul alegrilor în filială (14.04 2018)

Președintele filialei: Radu F. Alexandru

Membri în comitet: Dinu Grigorescu, Mihai Ispirescu, Olga Delia Mateescu, Lucia Verona

Durata mandatului: 5 ani

vineri, 13 aprilie 2018

Adunarea Generală a Filialei București-Dramaturgie a USR

Adunarea Generală a Filialei București Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din România va avea loc sîmbătă 14 aprilie 2018 de la ora 12.30 la sediul Uniunii Scriitorilor din România, Calea Victoriei nr. 133, etajul 1.

Adunarea Generală a Filialei București Dramaturgie va alege comitetul filialei și președintele acesteia pentru un mandat de 5 ani. Membri prezenți vor putea vota și unul dintre candidații pentru funcția de președinte al USR pentru un mandat de 5 ani.

Au drept de vot membri USR prezenți și care au achitat cotizația pe anul 2017 inclusiv pînă la 31 martie 2017.  

*
Candidaturi depuse:

pentru președinte de filială: 
Radu F. Alexandru

pentru comitetul filialei;
Dinu Grigorescu
Mircea M. Ionescu
Mihai Ispirescu
Olga Delia Mateescu
Lucia Verona

Raport al președintelui filialei 2013-2015


Raportul

Președintelui Filialei București Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din România


          Subsemnatul Horia Gârbea am avut funcția de președinte al Filialei București-Dramaturgie a USR, fiind ales în septembrie 2013, pînă octombrie 2015. La acel moment m-am transferat la Filiala București-Poezie.
În această calitate am realizat următoarele:

În domeniul instituțional

Am asigurat o legătură fluidă cu organismele USR și conducerea acesteia.
Am reprezentat filiala neîntrerupt în Consiliul USR și am susținut-o ulterior și ca membru în Comitetul USR avînd diferite inițiative și luări de poziție în folosul filialei și membrilor săi.
Am asigurat permanent popularizarea acțiunilor majore al USR și am participat la cele mai multe dintre ele.
Am asigurat cu promptitudine informarea către USR și am înaintat propunerile și nominalizările solicitate de USR pentru laureații unor premii, participări la festivaluri și colocvii.
          Am colaborat cu alte instituții și organizații pentru realizarea unor acțiuni culturale și îndeplinirea unor obiective, făcînd parte din organisme comune, am înaintat propuneri și am participat la acțiuni în favoarea membrilor filialei dar și a membrilor USR în general. Între aceste instituții se numără: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Misiterul Românilor de Pretutindeni, Primăria Generală a Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Muzeul Național al Literaturii Române, Societatea Română de SF și Fantasy, mai multe teatre bucureștene, mai multe Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii.
          Am colaborat cu mai multe filiale USR din București și din țară cu care am realizat și acțiuni comune.         
          Am colaborat foarte eficient cu administrația Uniunii Scriitorilor cu care am avut relații de permanentă informare și sprijin reciproc, de colaborare constructivă și continuă.

În domeniul financiar și al evidenței contabile
         
          Am ținut o evidență financiară strictă în colaborare cu serviciile financiare ale USR.
          În condițiile în care am avut de gestionat o situație financiară dificilă, prin veniturile mici ale filialei, avînd puțini membri cotizanți față de alte filiale am realizat economii și am desfășurat acțiuni cu fonduri atrase, protejînd fondurile adunate din cotizații. M-am preocupat de o bună colectare a cotizației.
          Am contribuit la asigurarea logisticii necesare activității filialelor București, constrînse de împrejurări, să funcționeze toate în același sediu.
          Am asigurat finanțarea unor acțiuni culturale, avînd ca obiectiv păstrarea cheltuielilor la un nivel rezonabil.
          Am respectat regulile impuse de disciplina financiară a USR și legile în vigoare.

În domeniul literar și editorial, de promovare a imaginii USR, a filialei și a membrilor lor

          Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii 2013, pentru volume apărute în 2012, 2014 pentru 2013 în colaborare și cu finanțarea Primăriei sectorului 2 București. Reamintesc că această colaborare data din anul 2005, cînd am organizat decernarea premiilor  fostei ASB la Primăria sectorului 2. De atunci, această acțiune s-a defășurat neîntrerupt pînă în 2012 inclusiv, iar apoi, după desființarea ASB pînă în 2015 inclusiv.
           Am organizat și decernarea premiilor Filialei în anul 2016 pentru anul 2015 cu colaborarea și cu finanțarea Primăriei Generale a Municipiului București.
          Toate aceste premii au fost finanțate de instituțiile municipale.
          Am făcut în fiecare an propuneri pentru alte premii, între care de patru ori pentru premiile anuale FestLit Cluj. Am făcut nominalizări pentru Premiile Academiei Române, fără succes din păcate.
          Am organizat lansări, prezentări ale membrilor filialei cu volumele lor proprii și, mai ales lecturi publice cu piese noi la Clubul Dramaturgilor. Am avut în vedere ca evenimentele să fie mediatizate și să asigur afișele și fotografiile necesare pentru achitarea onorariilor cuvenite membrilor. Cu excepția mea, desigur.
          Am participat la zeci de lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei dar și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri, a unor debutanți pe care i-am încurajat și care am cetitudinea că vor fi membri în viitorul apropiat. În acest interval s-au alăturat filialei scriitori de valoare, dramaturgi jucați pe scene profesioniste ca: Marilena Dumitrescu, Carmen Dominte, Ion Bogdan Martin și istorici ai teatrului  ca Vera Molea. Ulterior a fost primită, și datorită recomandării mele, Anca Visdei.
          Am scris note, cronici, recenzii despre numeroase volume ale membrilor filialei și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri și prin îndeplinirea condițiilor impuse de regulamentul de primiri în USR. La acest capitol, constat cu regret că mulți membri ai filialei scriu prea puțin ori deloc despre confrații lor și mai ales despre debuturi.
          Am scris despre foarte multe volume ale membrilor filialei, dramaturgie sau alte genuri, cu regretul că mulți critici profesioniști ignoră dramaturgia contemporană.
      Am colaborat activ cu edituri care promovează literatura contemporană și în special poezia, scriind numeroase prefețe și texte de întîmpinare pe coperțile volumelor unor colegi de filială.
          În calitate de redactor la revista Luceafărul de dimineață ca și de colaborator al altor reviste și edituri, am căutat să promovez cronici la volumele unor membri ai filialei.
          Am colaborat cu alte filiale USR și alte instituții, implicîdu-mă în organizarea unor evenimente. Astfel am sprijinit organizarea colocviilor anuale ale Filialei București- Critică literară, am organizat efectiv, an de an, stagiune de stagiune, Clubul Dramaturgilor, manifestare a Filialei București-Dramaturgie. Am participat efectiv, cu egida filialei, logistică și aragere de fonduri, an de an, la Colocviul de literatură SF și Fantasy și ecernarea premiilor Ion Hobana, împreună cu SRSFF. Pentru toate acestea am obținut constant sprijin financiar și logistic de la Ministerul Culturii, ICR, instituții municipale.
          După ce m-am transferat la Filiala București-Poezie am continuat să acord atenție dramaturgiei și am colaborat excelent cu conducerea Filialei de dramaturgie. Ca angajat și apoi director al TDR, am susținut firesc dramaturgia contemporană. Am organizat în cadrul Festivalului Dramaturgie Românești Contemporane ediția I, din 2017, continuarea Colocviului de Literatură Dramatică „Mircea Ghițulescu”.  

În domeniul evidenței și primirii membrilor

          Am asigurat evidența membrilor și am căutat să existe situații clare privind membrii filialei. Acest domeniu s-a dovedit unul dificil, membrii filialei necomnunicîndu-și întotdeauna adresele și datele de contact, mulți neavînd vizibilitate pe internet, fiind adesea greu sau imposibil de găsit. Unii dintre membrii filialei noastre locuiesc în străinătate, ceea ce face contactul cu ei mai dificil, în ciuda existenței mijloacelor de comunicare prin internet. Cu toate acestea am avut comunicare constantă cu autori din străinătate ca Matei Vișniec, Saviana Stănescu, A.M. Bamberger, Oana Cajal, Anca Visdei.
          Am reconstruit o pagină internet pentru evidență și comunicare cu membrii filialei și alți scriitori, am prezentat permanent nu numai pe pagina filialei, ci și pe Facebook acțiunile filialei. Am constatat că mijlocul acesta e mai accesibil și mai frecventat de membri și–am utilizat permanent, ca și emailul direct, cu condiția de a avea adrese valabile.
          Am primit noi membri cu consultarea comitetului secției și cu maximă exigență. Comparativ cu alte filiale, Filiala București-Dramaturgie a înaintat comisiei de validare propuneri puține și bine cîntărite, nedepășind 1-2 pe an și care, în urma dezbaterilor din comisie, au fost acceptate, practic în proporție de 100%.
         
          Acesta este raportul pe care îl susțin și îl prezint spre aprobare Adunării Generale a Filialei București-Dramaturgie a USR.

                                                                             Horia Gârbea
joi, 9 februarie 2017

Filiala București- Dramaturgie a USR anunță cu durere dispariția actorului și dramaturgului DINU IANCULESCU.

Născut în 1925, Dinu Ianculescu a absolvit Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, dar, inițial, s-a făcut cunoscut și auzit prin poezia protestatară împotriva dictatului de la Viena în anii '40, din ziarul "Ardealul", iar în anii ce au urmat și în alte publicații, precum "Universul literar", "Revista Fundațiilor Regale", "Fapta" și "Tribuna" din Brașov. Dinu Ianculescu s-a dedicat teatrului și filmului, ca actor angajat al Teatrului Național București, apoi la Studioul actorului de film „C. Nottara”, devenit Teatrul Tineretului, apoi la Teatrul Mic.
Pe scenă aducea prestanță și prezență, o eleganță care îl făcea remarcat. Aceleași atribute le-a transferat, prin vocea sa educată și melodioasă, emisiunilor Teleenciclopediei, de la Televiziunea Română, unde a colaborat încă de la înființare.
La Teatrul Mic a jucat în spectacole emblematice pentru teatru, unde a lucrat cu regizori de prim-rang, precum Silviu Purcărete („Nebuna din Chaillot”, 1978; „Diavolul și bunul Dumnezeu”, 1981; „Richard III”, 1983), Cristian Hadjiculea („Nu pot să dorm”, 1982), Cătălina Buzoianu („Maestrul și Margareta”, 1980), Sorana Coroamă-Stanca („Nu suntem îngeri”, 1975; „Două ore de pace”, 1977) sau Valeriu Moisescu („Emigrantul din Brisbane”, 1970).
Stabilit în Germania, Dinu Ianculescu și-a continuat cariera artistică, și a jucat la Darmstadt și Munster, a realizat emisiuni radiofonice în Frankfurt am Main.
Prin dispariția sa, teatrul românesc și lumea noastră artistică suferă o grea pierdere. 

miercuri, 27 ianuarie 2016

La Mulți Ani, Matei Vișniec!

Pe 29 ianuarie 2016, Matei Vișniec, cel mai important și mai jucat dramaturg român în viață va împlini o vîrstă frumoasă și rotundă - 60 de ani!

Colegii din Filiala București-Dramaturgie a USR se alătură numeroșilor săi admiratori în a-i ura ani mulți, plini de inspirație și realizări artistice în teatru dar și în celelalte genuri literare pe care le practică la nivelul excelenței de mai bine de 35 de ani.

La Mulți Ani! 

joi, 17 decembrie 2015

Un nou membru al Filialei București Dramaturgie

La data de 10 decembrie 2015, Consiliul USR a votat propunerile Comisiei de Validare a Uniunii Scriitorilor.

La Filiala București Dramaturgie, comisia - la recomandarea Filialei -  a propus primirea doamnei Carmen Dominte, cunoscută autoare, doctor în filologie, cadru didactic la Universitatea București

Consiliul a votat în unanimitate propunerea.
Îi dorim doamnei Carmen Dominte bun venit în Filială și mult succes în activitatea literară.

sâmbătă, 7 noiembrie 2015

In Memoriam Aurel Storin
Uniunea Scriitorilor din România și Filiala București Dramaturgie anunță cu profundă durere încetarea din viață, a distinsului comediograf și istoric al teatrului Aurel Storin. S-a născut la 12  ianuarie 1937.  A fost vreme de aproape 50 de ani secretar literar al teatrului de revistă, fiind autorul unei teze de doctorat cu această temă: Teatrul romanesc de revista. Di­mensiunea literara (2008). Aurel Storin a scris numeroase comedii de succes (Bimbirică, Salutări de la Vasile, Doctore, sînt al dumneavoastră, Mi-am cumpărat un bătrîn și multe altele)  volume memorialistice și biografii ale unor compozitori și oameni de teatru români (De ce a murit Constantin Tănase?, Farmecul discret al teatrului de revistă, Teatrul de revistă de la Cărăbuș la Savoy sau Stela și Arșinel, o pereche fără pereche – ultimul său volum) ,  dar și texte pentru spectacole de revistă. A scris texte de muzică ușoară, peste 400, pentru compozitori reputați, unele dintre melodiile compuse pe textele lui avînd o uriașă popularitate, așa cum este cunoscutul șlagăr Lalele al lui Temistocle Popa. Aurel Storin a fost și autorul unor volume de versuri precum Morminte călătoare


Prin dispariția lui Aurel Storin, teatrul românesc suferă o dureroasă și ireparabilă pierdere.