Membrii filialei (în ordine alfabetică)

Andreescu Silvia
Balaci Pașcu
Bãlan Ion
Bocancea Angela
Bokor Petre

Cajal Oana Maria
Cazan Eugen
Chelaru Ioan
Coja Ion
Dinulescu Dumitru „Puși”
Dominte Carmen
Dumitrescu Marilena
Dumitrescu Stefan

Enescu Cornelius
Floarea Silvian
Fodor Zeno
Gârmacea Ioan

Havriliuc Nicolae

Iftimovici Radu
Ilea Marian
Ispirescu Mihai

Macrinici Radu
Mihalache Adrian
Mihu Dan
Mladin Emil
Molea Vera
Nicoară Eugen Virgil 
Oproiu Ecaterina
Patriciu Monica
Plãesu Dan
Platti Angela
Popescu Alexandru
Popescu Hristache
Popescu Oana
Sãraru Dinu
Stoica Candid
Șerbãnescu Eugen
Șerbãnescu Virginia

Tãrchilã Dan
Tănase Virgil

Ungureanu Sebastian
Ursu Timotei
Vasiliu Dan
Velea Dumitru
Venerus Popa Constantin
Verona Lucia
Visdei Anca
Vișniec Matei
Zografi Vlad

Niciun comentariu: